Programma DNB traineeship

Programma

Het tweejarig programma van het DNB traineeship staat volledig in het teken van jouw inhoudelijke, professionele en persoonlijke ontwikkeling.

Rouleren tussen taken

In twee jaar tijd werk je voor drie verschillende divisies. Bij elke divisie werk je acht maanden in een andere functie. Om de kerntaken van DNB goed te leren kennen, werk je in ieder geval bij de divisies Toezicht en Centrale bank. En om je kennis en vaardigheden te verbreden, krijg je zowel een functie binnen een beleidsomgeving als binnen een uitvoeringsomgeving. Bij alle plaatsingen houden we rekening met je opleidingsachtergrond, ambities en capaciteiten.

Diverse opdrachten

Vaak ga je tijdens het DNB traineeship aan de slag als beleidsmedewerker, toezichthouder, jurist of analist. In elke functie werk je volop mee. Je wordt onderdeel van een multidisciplinair team waarin experts op verschillende terreinen samenwerken aan antwoorden op complexe vragen, bijvoorbeeld op het gebied van fintech, nieuwe toezichtwetgeving, cybersecurity of de huizenmarkt.

Trainees die jou voorgingen werkten onder andere aan de volgende opdrachten:

  • Het organiseren van een internationale conferentie over klimaat, in samenwerking met andere centrale banken.
  • Analyses maken van Europese significante banken voor de Supervisory Board van de ECB.
  • Het schrijven van dagelijkse updates over de belangrijkste ontwikkelingen op de financiële markten voor diverse stakeholders binnen DNB.
  • Input geven voor de onderhandelingen in de Raad van de Europese Unie over macro-prudentieel bankenbeleid.
  • Een interview voorbereiden en afnemen met de raad van bestuur van een financiële instelling.
  • Onderzoek doen naar de wenselijkheid en mogelijkheden van ‘central bank digital currencies’ (CBDC).
  • Een speech schrijven voor onze president Klaas Knot.     

Jouw ontwikkeling

De ontwikkeling van onze medewerkers vinden we bij DNB erg belangrijk, zowel op professioneel als persoonlijk vlak. Als trainee besteed je daarom ongeveer twee dagen per maand aan inhoudelijke opleidingen, vaardigheidstrainingen en persoonlijke ontwikkeling. Dit doe je zowel individueel als gezamenlijk met je mede-trainees. Je wordt begeleid door de programmamanager van het traineeship, een oud-trainee, je leidinggevende en je trainers.

Enkele onderdelen uit het opleidingsprogramma van het eerste jaar:

  • De Basisopleiding tot Toezichthouder (BoT) en de Basisopleiding tot Centraal Bankier (BCB).
  • Professionele vaardigheden: je leert hoe je een goede beleidsnota en speech schrijft, maar ook hoe je een goed toezichtgesprek voert.
  • Persoonlijke ontwikkeling: je krijgt individuele coaching en trainingen in groepsverband.
Scroll naar boven