Fahrida

Senior jurist

Brede juridische oriëntatie

“Voordat ik bij DNB kwam werken, zat ik ruim vijftien jaar als jurist bij de Raad van State. Als hoogste rechtsprekende instantie en laatste justitiële schakel een erg interessante werkplek voor iemand met een brede juridische oriëntatie zoals ik. Bij de RvS heb ik mijn juridische kwaliteiten en vaardigheden goed kunnen ontwikkelen, maar op een gegeven moment was ik ook toe aan verbreding van mijn kennis en ervaring. DNB, en dan specifiek het team Boetes en Dwangsommen, vond ik met name interessant omdat ik al ervaring had met handhaving, maar ook omdat dit team zich bezighoudt met de primaire besluitvoering. Een voor mij compleet andere kant, namelijk de eerste schakel in de besluitvormingsketen.

Beoordelen van bestuurlijke boetes

In 2017 ben ik bij DNB aan de slag gegaan als senior jurist in bovengenoemd team. De toezichthouders van DNB kunnen in hun werk op verschillende overtredingen stuiten. Denk aan een financiële instelling die niet op tijd een wettelijk voorgeschreven rapportage aanlevert of een natuurlijk persoon die illegale trustactiviteiten verricht zonder een daarvoor vereiste vergunning. Om tegen zulke overtredingen te kunnen optreden en ze in de toekomst te voorkomen, heeft DNB verschillende handhavingsmaatregelen tot haar beschikking: van informele maatregelen zoals het voeren van een normoverdragend gesprek tot formele maatregelen zoals het aanstellen van een curator, het geven van een aanwijzing, het opleggen van een last onder dwangsom en het opleggen van een bestuurlijke boete. Mijn team houdt zich onder meer bezig met de behandeling van interne aangiften ten aanzien van de laatste twee maatregelen. Daarbij beoordelen we op een onafhankelijke manier of het opleggen van de maatregel juridisch houdbaar en passend is, maar ook hoe de maatregel eruit moet zien.

Ontwikkelen op verschillende vlakken

Mijn werkzaamheden zijn gevarieerd. Zo voer ik coördinerende taken uit en ben ik betrokken bij de meer complexe zaken. Verder coach en begeleid ik teamleden en neem ik deel aan het overleg met het Openbaar Ministerie. Daarnaast heb ik ook veel ad hoc werkzaamheden. Denk aan het geven van presentaties binnen en buiten DNB en het beantwoorden van vragen vanuit communicatie, bijvoorbeeld over een verschenen artikel in het FD over een rechterlijke uitspraak in een boetezaak van DNB. Ook interessant: op dit moment verleen ik technische assistentie aan de Centrale Bank van Aruba met betrekking tot een specifiek beleidsonderwerp. Als ervaren jurist heb ik hier dus voldoende juridische uitdagingen en ontwikkel ik me ook op andere vlakken.

De juristen bij DNB opereren op een hoog niveau.

Het ontwikkelen en implementeren van beleid vormt ook een belangrijk en interessant onderdeel van mijn werk. Recent heb ik bijvoorbeeld intensief gewerkt aan ons boetetoemetingsbeleid. Als toezichthouder kan DNB hoge boetes opleggen aan financiële instellingen. Om willekeur te voorkomen, consistente besluitvorming te bevorderen én maatwerk te kunnen toepassen, is beleid nodig. In het nieuwe beleid hebben we onder meer een stappenplan vastgesteld om de hoogte van bestuurlijke boetes te kunnen bepalen. Op basis van dit plan houden we rekening met verschillende omstandigheden, zoals de ernst en duur van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid, omvang en draagkracht van de overtreder. Beleid maken is een spannend proces: werken de ideeën die je op papier zet vervolgens net zo goed in de praktijk?

Werken op hoog niveau

De juristen bij de divisie Juridische Zaken opereren op een hoog niveau en hebben verschillende achtergronden. Ze komen bijvoorbeeld uit de advocatuur, het bedrijfsleven of van (semi-)publieke organisaties. Dit ervaar ik als een enorm pluspunt; er is altijd wel iemand met wie je kunt sparren over een specifiek vraagstuk. Als ik kijk naar mijn eigen team vind ik het mooi dat we zo goed op elkaar zijn ingespeeld. We zijn een relatief klein team, weten van elkaar waar we mee bezig zijn en werken intensief samen. De werkverdeling bespreken we onderling; leuke en complexe zaken proberen we zo goed mogelijk te verdelen, rekening houdend met ieders ervaring en werkniveau. Het is belangrijk dat ieder teamlid voldoende uitdaging heeft en zich kan (blijven) ontwikkelen.

Voldoende uitdaging is voor mij de belangrijkste voorwaarde om op een plek te blijven werken en voor nu wordt die behoefte ruim vervuld. DNB is zo’n grote organisatie; wie weet wat er nog allemaal op mijn pad komt. Ik laat het gewoon op me afkomen.”

Verhalen van onze medewerkers

Stéphanie - specialist markttoegang

Hoe laat je fintechs snel én verantwoord de markt betreden?

Bekijk het verhaal over Stéphanie - specialist markttoegang

Adam - jurist

Wat zijn de juridische risico’s van virtuele valuta?

Bekijk het verhaal over Adam - jurist

Vacatures binnen dit vakgebied

 • Senior jurist bij de divisie Resolutie

  Analyseer risico’s in een constant bewegende financiële wereld en vertaal deze naar werkbare adviezen bij DNB.

  • Master
  • 32-36
  • Juridisch
  • € 4.270 - € 7.830 bruto p.m.
 • Stagiair Juridische Zaken

  Werk mee aan juridische vraagstukken met impact op financiële stabiliteit en duurzame welvaart als stagiair Juridische Zaken bij DNB!

  • Master
  • 36
  • Juridisch
Scroll naar boven