Disclaimer

De website van De Nederlandsche Bank (DNB) is uitsluitend bedoeld ter informatie van het publiek. De informatie heeft een algemeen karakter en is niet bedoeld als een door DNB geformuleerd advies inzake een specifieke situatie of bepaald probleem. De informatie op de DNB-website kan nooit worden beschouwd als een vervanging van professioneel advies. Je wordt ten stelligste geadviseerd om onafhankelijk juridisch, financieel of anderszins advies in te winnen voordat je enige actie onderneemt inzake kwesties waarbij de informatie van de DNB-website relevant kan zijn.

 

Hoewel de informatie op de DNB-website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld en DNB van oordeel is dat de informatie een juiste weergave van de stand van zaken is ten tijde van de publicatie op de DNB-website, kan DNB geen garantie geven dat deze informatie te allen tijde juist en/of volledig is en dat ook zal blijven. DNB kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade als gevolg van het gebruik van (of juist de onmogelijkheid van gebruik), het vertrouwen op, of acties ondernomen naar aanleiding van informatie op de DNB-website. Hoewel het streven van DNB erop is gericht de DNB-website continu toegankelijk te laten zijn, kan DNB geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade als gevolg van het feit dat de DNB-website om welke redenen dan ook, op enig moment niet beschikbaar is. De DNB-website kan bovendien door DNB buiten gebruik worden gesteld (tijdelijk of definitief) zonder voorafgaande aankondiging.  

 

Indien je via de DNB-website naar websites van andere organisaties gaat, wijst DNB je erop dat die andere websites zijn samengesteld door andere organisaties dan DNB en dat DNB geen aansprakelijkheid kan aanvaarden voor de juistheid en volledigheid van dergelijke websites.  

 

Het auteursrecht op de website wordt door De Nederlandsche Bank uitdrukkelijk voorbehouden.

 

Indien je toegang verschaft tot (een deel van) de DNB-website, word je geacht van het bovenstaande kennis te hebben genomen.

Scroll naar boven