DNB Pride

Jezelf zijn

DNB Pride is het netwerk voor LHBTIQ+ collega’s. Het netwerk heeft als doel dat iedereen zijn of haar eigen authentieke zelf kan zijn, gelijk behandeld wordt en een veilig werkklimaat ervaart. DNB Pride is opgericht voor het delen van ervaringen. Want hoewel er al veel positieve ontwikkelingen hebben plaatsgevonden rondom LHBTIQ+, is het nog steeds belangrijk om de discussie aan te blijven gaan.

Verandering

DNB Pride wil het onzichtbare zichtbaar maken door bepaalde vanzelfsprekendheden, die bijvoorbeeld gericht zijn op een traditionele heterogezinssamenstelling, aan het licht te brengen én te veranderen. Op die manier streeft het netwerk een fijne, gelijke en veilige werkomgeving na.

In onderstaande video leggen we Diversiteit & Inclusie-dilemma's voor aan twee van onze medewerkers, die op persoonlijke titel hierop reageren.

Afspelen

Seksuele voorkeur en genderidentiteit

Vereniging

De activiteiten en bijeenkomsten van DNB Pride zijn in principe alleen bedoeld voor onze LHBTIQ+ collega’s, maar er worden ook zogenaamde allies toegelaten: hetero collega’s die de LHBTIQ+ gemeenschap steunen. Het netwerk organiseert diverse activiteiten, zoals een maandelijkse netwerklunch, netwerkborrels en workshops met sprekers. Dit gebeurt ook in samenwerking zijn met een, of meerdere, van onze netwerken binnen DNB. Een voorbeeld hiervan is ‘’de Regenboogborrel’’. DNB Pride wil zich verenigen, want samen staan we sterker.

Verhalen van DNB pride

Het idee leeft dat het allemaal wel geregeld is rondom LGBTIQ+, maar er is nog genoeg te doen.

DNB Pride - Ger
Bekijk het verhaal
Scroll naar boven