Ger

Bestuurslid van DNB Pride

Het idee leeft dat het allemaal wel geregeld is rondom LGBTIQ+, maar er is nog genoeg te doen.

Van borrelclubje tot volwassen netwerk

“Het heeft me altijd al getrokken om te werken voor bedrijven die toonaangevend zijn; en DNB is de enige in z’n soort. Het werk dat we doen en de medewerkers die we als organisatie hebben, maken dat ik hier al 22 jaar met erg veel plezier werk. Al vanaf het begin voelde ik de behoefte me te verenigen met andere LGBTIQ+ medewerkers binnen DNB. Dat begon in 2000 toen ik met wat gelijkgestemde collega’s een borrelclubje oprichtte. In 2007 richtten anderen uiteindelijk het netwerk GayNB op, met duidelijk meer ambities. Het netwerk heet tegenwoordig DNB Pride en richt zich op de gehele LGBTIQ+ community binnen DNB. We hebben momenteel 56 leden. Maar ook medewerkers die niet tot de doelgroep behoren, maar onze gemeenschap een warm hart toedragen, zijn welkom – als ally

Meer impact

Op een gegeven moment wilde ik meer dan alleen lid zijn van DNB Pride. Ik wilde me persoonlijk sterker profileren als lid van de LGBTIQ+ community, binnen en buiten DNB, door zelf ook actief wat te gaan dóen. Die behoefte ontstond denk ik vooral na de Canal Parade met DNB. Ik voer zelf al eerder mee, maar in 2019 deed ik dat voor het eerst met DNB. Ik had het gevoel dat het bestuur wel wat extra handjes kon gebruiken, dus toen heb ik zitting genomen in het bestuur. Veel van de activiteiten van DNB Pride hadden vooral te maken met de boot. Maar mede doordat de boot niet meer doorging vanwege Corona en het feit dat we voor het eerst uitgeloot waren, werden we als bestuur gedwongen nieuwe dingen verzinnen. Daardoor heeft het netwerk de laatste tijd echt een vlucht genomen, waarbij de uitbreiding van het bestuur van twee naar vijf leden ontzettend hielp.

Met de Out & Proud Verklaring ziet de directie toe op een diverse, veilige en inclusieve werkomgeving.

Op de achtergrond

Binnen het bestuur vervul ik de rol van secretaris en penningmeester. Dat past ook bij mij als persoon: ik wil invloed kunnen uitoefenen, maar ik ben geen beleidsbepaler. De rest van het bestuur is relatief jong en dat zorgt voor een goede balans. Door mijn jarenlange ervaring bij DNB weet ik hoe de hazen lopen binnen de organisatie en dat vergroot de effectiviteit. Inmiddels hebben we al best veel bereikt als netwerk. Zo heeft DNB Pride nu een duidelijke missie en een jaarplan, wat meer focus geeft aan de activiteiten die we ontplooien. Maar dat zijn vooral dingen die zich op de achtergrond afspelen; dat zie je als lid of DNB-medewerker niet direct terug.

Out & Proud

Het idee leeft dat het inmiddels allemaal wel geregeld is rondom LGBTIQ+, maar ik vind dat er nog genoeg te doen is. Zo zijn veel zaken als vanzelfsprekend gericht op een traditionele heterogezinssamenstelling. Denk aan de cao en personeelsgids; er werd toch nog veel gedacht vanuit stereotiepe patronen – al is dat inmiddels verbeterd. Hoewel we het informeel eigenlijk al best goed doen, blijkt dat ‘op papier’ minder. Het belang daarvan bleek toen DNB begin 2021 lid werd van Work Place Pride (WPP), een internationale organisatie die zich sterk maakt voor LGBTIQ+ inclusie op de werkvloer. DNB deed recent voor het eerst mee met de jaarlijkse benchmark van WPP rondom werkplekinclusie. Het gebrek aan goede vastlegging had dan ook impact op de benchmark.

We maken ons daarom als netwerk steeds meer sterk voor deze onderwerpen, ook bij de Diversity Board en de directie. Zo hebben we een Out & Proud Verklaring opgesteld die de directie namens DNB ondertekende. Daarmee garandeert de directie de LGBTIQ+ gemeenschap een veilige en inclusieve werkomgeving. Veel van wat in die verklaring staat lijkt logisch of zelfs vanzelfsprekend, maar dat het nu in één document vastligt maakt dat het meer zeggingskracht heeft. Dan kunnen we over een jaar of drie ook terugkijken en concreter opmaken waar we dan staan. Ik ben heel benieuwd!”

Nieuwsbericht van de verklaring: DNB publiceert Out & Proud Verklaring 

Verhalen van onze mensen

Female Capital - Anneloes

Ik wil niet alleen feedback over hoe sociaal ik ben, ik wil óók horen hoe goed ik kan leidinggeven.

Read the story over Female Capital - Anneloes

JongDNB- Roos

Het thuiswerken levert voor jongeren vaak andere problemen op dan voor oudere medewerkers.

Read the story over JongDNB- Roos
Scroll naar boven